Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 7111/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt
Thứ sáu, 17/06/2022, 06:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 7111/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 121
Tin đã đưa