Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Mosaic House (Các Thông báo số 13063, 13064/TB-SXD-VLXD ngày 27/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 27/09/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 13063/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 13064/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 100
Tin đã đưa