Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 13404, 13405/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 05/10/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 13404/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 13405/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 44
Tin đã đưa