Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 16249, 16250, 16251, 16252, 16253, 16254, 16255, 16256, 16257, 16258, 16259, 16260, 16261, 16262, 16263, 16264, 16265, 16266, 16267, 16268, 16269, 16270/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 28/11/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: 

Các Thông báo số 16249, 16250, 16251, 16252, 16253, 16254, 16255, 16256, 16257, 16258, 16259, 16260, 16261, 16262, 16263, 16264, 16265, 16266, 16267, 16268, 16269, 16270/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 46
Tin đã đưa