Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Các Thông báo số 16978, 16979, 16980, 16981, 16982, 16983, 16984, 16985, 16986, 16987/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 12/12/2022, 01:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 16978, 16979, 16980, 16981, 16982, 16983, 16984, 16985, 16986, 16987/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 93
Tin đã đưa