Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THÀNH PHÁT (các Thông báo số 12846/TB-SXD-VLXD, 12847/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 28/12/2021, 04:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THÀNH PHÁT, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12846/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 05.04.2021/HQ/ACC/KQ2/TTP-3 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THÀNH PHÁT

Tải file Thông báo số 12846/TB-SXD-VLXD

2

12847/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 05.04.2021/HQ/ACC/KQ1/TTP-3 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN THÀNH PHÁT

Tải file Thông báo số 12847/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 116
Tin đã đưa