Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Bảo Bình Anly (các Thông báo số 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093/TB-SXD-VLXD ngày 05/4/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/04/2022, 00:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file các Thông báo số 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu hồ sơ công bố hợp quy số

30.11.2021/HQ-TL/KQ/BBA-05, 30.7.2021/HQ-TL/KQ/BBA-02,

21.10.2021/HQ-TL/KQ/BBA-03, 21.10.2021/HQ-TL/KQ/BBA-02,

20.12.2021/HQ-TL/KQ/BBA-09, 20.12.2021/HQ-TL/KQ/BBA-08,

19.8.2021/HQ-TL/KQ/BBA-01, 20.10.2021/HQ-TL/KQ/BBA-01

cùng ngày 04/4/2022 (BN số: 2200701-2200708/VLXD)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 126
Tin đã đưa