Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH EURO CERAMICS (Các Thông báo số 9611, 9612/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 25/07/2022, 09:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9611/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9612/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 135
Tin đã đưa