Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu  của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số 10474/TB-SXD-VLXD, 10475/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 02/11/2021, 07:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu  của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam), như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

10474/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 147/NCV-MKT/2021 ngày 25/10/2021 của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam)

Tải file Thông báo số  10474/TB-SXD-VLXD

2

10475/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 145/NCV-MKT/2021 ngày 26/10/2021 của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam)

Tải file Thông báo số  10475/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 106
Tin đã đưa