Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH SX TM DV Đại An Hưng (các Thông báo số 12414, 12415, 12416, 12417, 12418, 12419, 12420, 12421/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 09/12/2021, 09:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH SX TM DV Đại An Hưng, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12414/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX TM DV Đại An Hưng - Hợp quy CB08-AD9H/IND21 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số  12414/TB-SXD-VLXD

2

12415/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX TM DV Đại An Hưng - Hợp quy CB09-AĐH/IND21 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12415/TB-SXD-VLXD

3

12416/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX TM DV Đại An Hưng - Hợp quy CB11-AĐH/IND21 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12416/TB-SXD-VLXD

4

12417/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX TM DV An Đại Hưng - Hợp quy CB12-AĐH/IND21 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12417/TB-SXD-VLXD

5

12418/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX TM DV An Đại Hưng - Hợp quy CB13-AĐH/IND21 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12418/TB-SXD-VLXD

6

12419/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX TM DV An Đại Hưng - Hợp quy CB18-AĐH/IND21 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12419/TB-SXD-VLXD

7

12420/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX TM DV An Đại Hưng - Hợp quy CB69-AĐH/IND21 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12420/TB-SXD-VLXD

8

12421/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công ty TNHH TNHH SX TM DV An Đại Hưng - Hợp quy CB17-AĐH/IND21 ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12421/TB-SXD-VLXD

 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 207
Tin đã đưa