Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty TNHH SXDVTM Hồng Đạt (các Thông báo số 727, 728, 729, 730/TB-SXD-VLXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty TNHH SXDVTM Hồng Đạt, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

727/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa sản xuất trong nước - Công ty TNHH SXDVTM Hồng Đạt - Hợp quy số 04/CB-HĐ ngày 12/01/2021

Tải Thông báo số 727/TB-SXD-VLXD

2

728/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa sản xuất trong nước - Công ty TNHH SXDVTM Hồng Đạt - Hợp quy số 01/CB-HĐ ngày 12/01/2021

Tải Thông báo số 728/TB-SXD-VLXD

3

729/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa sản xuất trong nước - Công ty TNHH SXDVTM Hồng Đạt - Hợp quy số 03/CB-HĐ ngày 12/01/2021

Tải Thông báo số 729/TB-SXD-VLXD

4

730/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa sản xuất trong nước - Công ty TNHH SXDVTM Hồng Đạt - Hợp quy số 05/CB-HĐ ngày 27/12/2021

Tải Thông báo số 730/TB-SXD-VLXD


 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 168
Tin đã đưa