Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 17/05/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 115
Tin đã đưa