Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Triển khai Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030
Thứ năm, 14/10/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 13/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 9462/SXD-VLXD về việc triển khai Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030.

Đính kèm file:

- Quyết định số 3128/QĐ-UBND;

- Công văn số 9462/SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 187
Tin đã đưa