Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 11452/TB-SXD-VLXD ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung).
Thứ năm, 25/11/2021, 04:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 11452/TB-SXD-VLXD ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố HCMinh quý III/2021 (bổ sung).

Chi tiết xem file đính kèm./.

 

QT

Số lượng lượt xem: 3938
Tin đã đưa