Công bố giá vật liệu xây dựng

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 16924/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2019 về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2019
Thứ hai, 30/12/2019, 01:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 16924/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2019 về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2019

Bảng giá doanh nghiệp

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 13369
Tin đã đưa