Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12855, 12856, 12857, 12858, 12859, 12860, 12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870, 12871, 12872/TB-SXD-VLXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng) (22/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 12807, 12808, 12809, 12810, 12811, 12812, 12813, 12814, 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, 12820, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12840, 12841, 12842, 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848, 12849, 12800, 12801, 12802, 12803/TB-SXD-VLXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng) (22/09/2022)
Thông báo số 12712/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (21/09/2022)
Thông báo số 12711/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (21/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM & DV Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 12708, 12709/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng) (21/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 12703, 12704, 12705, 12706, 12707/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng) (21/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 12688, 12689, 12690, 12691, 12692, 12693, 12694, 12695, 12696, 12697/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng) (21/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần BM WINDOWS (Các Thông báo số 12489, 12490, 12491, 12492, 12493/TB-SXD-VLXD ngày 14/09/2022 của Sở Xây dựng) (15/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 12473, 12474, 12475, 12476, 12477, 12478, 12479, 12480, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12488/TB-SXD-VLXD ngày 14/09/2022 của Sở Xây dựng) (15/09/2022)
Thông báo số 12472/TB-SXD-VLXD ngày 14/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa ống Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước nhập khẩu của Công ty TNHH America Indochina Management Vietnam (15/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trường Sơn (Các Thông báo số 12405, 12406, 12407, 12408, 12409, 12410, 12411, 12412, 12413, 12414, 12415, 12416, 12417, 12418/TB-SXD-VLXD ngày 13/09/2022 của Sở Xây dựng) (14/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (Các Thông báo số 12402, 12403, 12404/TB-SXD-VLXD ngày 13/09/2022 của Sở Xây dựng) (14/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ thương nhập khẩu của Công ty Cổ phần VIP Paint Việt Nam (Các Thông báo số 12400, 12401/TB-SXD-VLXD ngày 13/09/2022 của Sở Xây dựng) (14/09/2022)
Thông báo số 12399/TB-SXD-VLXD ngày 13/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Công nghệ Hòa Bình Asian (14/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 12315, 12316, 12317, 12318, 12319/TB-SXD-VLXD ngày 12/09/2022 của Sở Xây dựng) (13/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 12291, 12292, 12293, 12294, 12295, 12296, 12297, 12298, 12299, 12300, 12301, 12302, 12303, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12314/TB-SXD-VLXD ngày 12/09/2022 của Sở Xây dựng) (13/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12286, 12287, 12288, 12289, 12290/TB-SXD-VLXD ngày 12/09/2022 của Sở Xây dựng) (13/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 12277, 12278, 12279, 12280/TB-SXD-VLXD ngày 12/09/2022 của Sở Xây dựng) (13/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 12192, 12193, 12194, 12195, 12196, 12197/TB-SXD-VLXD ngày 09/09/2022 của Sở Xây dựng) (12/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 12239, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12246, 12247, 12248, 12249, 12250, 12251, 12252, 12253, 12254, 12255, 12256/TB-SXD-VLXD ngày 09/09/2022 của Sở Xây dựng) (12/09/2022)