Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch gốm ốp lát sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Tô Thành Phát (Các Thông báo số 12234, 12235, 12236/TB-SXD-VLXD ngày 09/09/2022 của Sở Xây dựng) (12/09/2022)
Thông báo số 12188/TB-SXD-VLXD ngày 08/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (09/09/2022)
Thông báo số 12187/TB-SXD-VLXD ngày 08/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (09/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Asia World (Các Thông báo số 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12183, 12184/TB-SXD-VLXD ngày 08/09/2022 của Sở Xây dựng) (09/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 12133, 12134, 12135, 12136, 12137, 12138, 12139, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12147, 12148, 12149, 12150, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156/TB-SXD-VLXD ngày 08/09/2022 của Sở Xây dựng) (09/09/2022)
Thông báo số 12071, 12072, 12073/TB-SXD-VLXD ngày 07/09/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần BM WINDOWS (08/09/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH POLYBUILDING VIETNAM (Các Thông báo số 11825, 11826, 11827, 11828, 11829, 11830, 11831, 11832, 11833, 11834, 11835, 11836, 11837, 11838, 11839, 11840, 11841, 11842, 11843, 11844, 11845, 11846, 11847, 11848, 11849, 11850, 11851, 11852, 11853, 11854, 11855, 11856, 11857, 11858, 11859/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (Các Thông báo số 11818, 11819, 11820, 11821, 11822, 11823, 11824/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (Các Thông báo số 11810, 11811, 11812, 11813, 11814, 11815, 11816, 11817/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 11808, 11809/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thiên Phú (Các Thông báo số 11806, 11807/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Tân Bình (Các Thông báo số 11804, 11805/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Thông báo số 11803/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (31/08/2022)
Thông báo số 11802/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV SX Quang Vinh (31/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 11760, 11761, 11762, 11763, 11764, 11767, 11768, 11769, 11770, 11771, 11772, 11773, 11774, 11775, 11776, 11777/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công Ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 11758, 11759/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng) (31/08/2022)
Thông báo số 11757/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Euro Ceramics (31/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sơn VEGA (Các Thông báo số 11626, 11627/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng) (29/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 11620, 11621, 11622/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng) (29/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất TMDV Đá Nữ Hoàng (Các Thông báo số 11611, 11612, 11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng) (29/08/2022)