Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10427, 10428/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Polybuilding Vietnam (Các Thông báo số 10352, 10353/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo số 10430/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Khang Thành Luân (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đá Gia Huy (Các Thông báo số 10205, 10206, 10207/TB-SXD-VLXD ngày 04/08/2022 của Sở Xây dựng) (05/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 10199, 10200, 10201, 10202, 10203, 10204/TB-SXD-VLXD ngày 04/08/2022 của Sở Xây dựng) (05/08/2022)
Thông báo số 10039/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH HAFELE Việt Nam (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 10042, 10043, 10044, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10058/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (Các Thông báo số 10099, 10100, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty Cổ phần Nova E&C (Các Thông báo số 10096, 10097/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 10059, 10060, 10061, 10062/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Long (Các Thông báo số 10107, 10108/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo số 10041/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Chống thấm Thuận Lộc (03/08/2022)
Thông báo số 10106/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (03/08/2022)
Thông báo số 10113/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (03/08/2022)
Thông báo số 10040/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam (03/08/2022)
Thông báo số 10098/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Tân Bình (03/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070, 10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng) (03/08/2022)
Thông báo số 9903/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH SX – TM – DV Việt Hoàng (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 9864, 9865, 9866, 9867, 9868/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)