Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Bảo Bình Anly (Các Thông báo số 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng) (18/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946/TB-SXD-VLXD ngày 12/07/2022 của Sở Xây dựng) (15/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 9132, 9133/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng) (15/07/2022)
Thông báo số 9131/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hafele Việt Nam (15/07/2022)
Thông báo số 9129/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng về việc  tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam GS Industry (15/07/2022)
Thông báo số 9130/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Phú Phong (15/07/2022)
Thông báo số 9127/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng về việc  tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng poóc lăng sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Allybuild Việt Nam (15/07/2022)
Thông báo số 9126/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (15/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (Các Thông báo số 9128, 9140/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng) (15/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Mai Quang Hòa (Các Thông báo số 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng) (15/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Mai Quang Hòa (Các Thông báo số 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng) (15/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 9134, 9135, 9136, 9137, 9138/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng) (15/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng) (15/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Phú (Các Thông báo số 9011, 9012, 9013, 9014/TB-SXD-VLXD ngày 13/07/2022 của Sở Xây dựng) (14/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947/TB-SXD-VLXD ngày 12/07/2022 của Sở Xây dựng) (13/07/2022)
Thông báo số 8868/TB-SXD-VLXD ngày 11/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (13/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946/TB-SXD-VLXD ngày 12/07/2022 của Sở Xây dựng) (13/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (Các Thông báo số 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 8890, 8891, 8892/TB-SXD-VLXD ngày 11/07/2022 của Sở Xây dựng) (12/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất in ấn Nguyên Khoa (Các Thông báo số 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng) (08/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng) (08/07/2022)