Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nguyễn Ngọc (Các Thông báo số 14965, 14966, 14967, 14968, 14969, 14970, 14971, 14972, 14973, 14974, 14975, 14976, 14977, 14978, 14979, 14980, 14981, 14982, 14983, 14984, 14985, 14986, 14987, 14988, 14989, 14990, 14991/TB-SXD-VLXD ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựng) (02/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Như (Các Thông báo số 14963, 14964/TB-SXD-VLXD ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựng) (02/11/2022)
Thông báo số 14950/TB-SXD-VLXD ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH KPM TRADING (02/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (Các Thông báo số 14944, 14945, 14946, 14947, 14948, 14949/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2022 của Sở Xây dựng) (02/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nguyễn Ngọc (Các Thông báo số 14914, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919, 14920, 14921, 14922, 14923, 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931, 14932, 14933, 14934, 14935, 14936, 14937, 14938, 14939, 14940, 14941, 14942, 14943/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2022 của Sở Xây dựng) (02/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Trung Ấn GRANITE (Các Thông báo số 14899, 14900, 14901, 14902, 14903, 14904/TB-SXD-VLXD ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựng) (01/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910, 14911, 14912, 14913/TB-SXD-VLXD ngày 28/10/2022 của Sở Xây dựng) (01/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 14820, 14821, 14822, 14823, 14824, 14825, 14826, 14827, 14828, 14829/TB-SXD-VLXD ngày 27/10/2022 của Sở Xây dựng) (31/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Các Thông báo số 14805, 14806, 14807, 14808, 14809, 14810, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14819/TB-SXD-VLXD ngày 27/10/2022 của Sở Xây dựng) (31/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 14780, 14781, 14782, 14783, 14784, 14785, 14786, 14787, 14788, 14789, 14790, 14791, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14799, 14800, 14801, 14802, 14803, 14804/TB-SXD-VLXD ngày 27/10/2022 của Sở Xây dựng) (31/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hoàng Diệu (Các Thông báo số 14774, 14775, 14776, 14777/TB-SXD-VLXD ngày 27/10/2022 của Sở Xây dựng) (31/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (Các Thông báo số 14688, 14689, 14690, 14691, 14692, 14693, 14694/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng) (28/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 14700, 14701/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng) (28/10/2022)
Thông báo số 14699/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (27/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D (Các Thông báo số 14684, 14685/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng) (27/10/2022)
Thông báo số 14698/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH CASA BELLA (27/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần BM Windows (Các Thông báo số 14702, 14703, 14704, 14705, 14706/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng) (27/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (Các Thông báo số 14695, 14696, 14697/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng) (27/10/2022)
Thông báo số 14683/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm không chịu áp của Công ty TNHH Đầu tư TM DV Vinh An (27/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH CASA BELLA (Các Thông báo số 14686, 14687/TB-SXD-VLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng) (27/10/2022)