Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 12247/SXD-VLXD ngày 30/9/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung thép, bằng khung nhôm và bằng gỗ
Thứ hai, 30/09/2019, 09:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 12247/SXD-VLXD ngày 30/9/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ,  cửa đi bằng khung thép, bằng khung nhôm  và bằng gỗ

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 966
Tin đã đưa