Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 5915/SXD-VLXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cửa sổ, cửa đi - Cửa kim loại của Công ty TNHH Công nghệ Nhôm kính Sài Gòn
Thứ ba, 02/06/2020, 08:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/6/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 5915/SXD-VLXD v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ  công bố hợp quy đối với sản phẩm Cửa sổ, cửa đi - Cửa kim loại của Công ty TNHH Công nghệ Nhôm kính Sài Gòn.

Nội dung Công văn số 5915/SXD-VLXD được đăng tải tại đây.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1933
Tin đã đưa