Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 7055/SXD-VLXD ngày 13/6/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi các Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp do Trung tâm Ứng dụng Tiêu chuẩn chất lượng cấp gửi Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Đồng Lâm
Thứ tư, 12/06/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

https://drive.google.com/file/d/1YkYIVK8kSeCf21n5-21KNnTto9Z0GqBx/view

Số lượng lượt xem: 1020
Tin đã đưa