Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH FM TRADING (Các Thông báo số 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795/TB-SXD-VLXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng) (29/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty Cổ phần Asia World (Các Thông báo số 7726, 7727, 7728/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng) (29/06/2022)
Thông báo số 7725/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước của Công ty CP ALLYBUILD VIỆT NAM (29/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Uyên Nam Phát (Các Thông báo số 7679, 7780, 7681/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng) (28/06/2022)
Thông báo số 7660/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (28/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng) (28/06/2022)
Thông báo thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng) (28/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Thương mại Đá hoa cương Đông Á (Các Thông báo số 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617/TB-SXD-VLXD ngày 24/6/2022 của Sở Xây dựng) (24/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633TB-SXD-VLXD ngày 24/6/2022 của Sở Xây dựng) (24/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627/TB-SXD-VLXD ngày 24/6/2022 của Sở Xây dựng) (24/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2022 của Sở Xây dựng) (24/06/2022)
Công văn số 7540/SXD-VLXD ngày 23/6/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm kính do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vật liệu xây dựng Hải Nam sản xuất (24/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514/TB-SXD-VLXD ngày 22/6/2022 của Sở Xây dựng) (23/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu  của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476/TB-SXD-VLXD ngày 22/6/2022 của Sở Xây dựng) (23/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy (các Thông báo số 7462, 7463, 7464, 7465, 7466/TB-SXD-VLXD ngày 22/6/2022 của Sở Xây dựng) (23/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 7457, 7458, 7459, 7460, 7461/TB-SXD-VLXD ngày 22/6/2022 của Sở Xây dựng) (23/06/2022)
Thông báo số 7456/TB-SXD-VLXD ngày 22/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH XNK và Vận chuyển Tuấn Nghi (23/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (các Thông báo số 7429,7430/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng) (23/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hoàng Diệu (các Thông báo số 7426, 7427, 7428/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng) (23/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng) (22/06/2022)