Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Phú (các Thông báo số 200, 201/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Công văn số 753/SXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030 (20/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (20/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty CP Asia STARS (các Thông báo số 63/TB-SXD-VLXD, 64/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (20/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Asia STARS (các Thông báo số 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (20/01/2022)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 11 đến tháng 12/2021 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021) (19/01/2022)
Công văn số 754/SXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (19/01/2022)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2021 (Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD ngày 14/01/2022) (14/01/2022)
Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020, 2021 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/12/2021) (06/01/2022)
Thông báo số 50/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH NBiro Ceramic (Việt Nam) (06/01/2022)
Thông báo số 49/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát hập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoa Xinh Tải Thông báo số (06/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (các Thông báo số 45/TB-SXD-VLXD, 46/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (06/01/2022)
Thông báo số 42/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 154/2021-TK ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thiên Kim (06/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han (các Thông báo số 37, 38, 39, 40, 41/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng) (06/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Revolution Paint (các Thông báo số 34/TB-SXD-VLXD, 35/TB-SXD-VLXD, 36/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng) (06/01/2022)
Thông báo số 33/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 04/VTP ngày 24/9/2021 của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (06/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (các Thông báo số 45/TB-SXD-VLXD, 46/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (05/01/2022)
Thông báo số 50/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 156/NCV-MKT/2021 ngày 29/12/2021 của Công ty TNHH NBiro Ceramic (Việt Nam) (05/01/2022)
Thông báo số 49/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát hập khẩu - Công bố hợp quy số 01/HOAXINH ngày 28/12/2021 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoa Xinh (05/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Revolution Paint (các Thông báo số 34, 35, 36/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng) (04/01/2022)