Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han (các Thông báo số 39, 40, 41/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng) (04/01/2022)
Thông báo số 37/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01/GIHAN ngày 21/12/2021 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han (04/01/2022)
Thông báo số 33/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 04/VTP ngày 24/9/2021 của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (04/01/2022)
Thông báo số 42/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 154/2021-TK ngày 16/12/2021 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thiên Kim (04/01/2022)
Thông báo số 13562/TB-SXD-VLXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 157/NCV-MKT/2021 ngày 24/12/2021 của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (31/12/2021)
Thông báo số 13433/TB-SXD-VLXD ngày 30/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Hiệp Hòa House - Hợp quy 02/2021HHS0601 (BN 2103473) (31/12/2021)
Công văn số 13322/SXD-VLXD ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (29/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE (các Thông báo số 13087/TB-SXD-VLXD, 13088/TB-SXD-VLXD ngày 24/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Thông báo số 12905/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Chinh Trần - Hợp quy 03/2021CTR0105 ngày 20/12/2021 (BN 2103401/VLXD) (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Chinh Trần (các Thông báo số 13090, 13091, 13092, 13093/TB-SXD-VLXD ngày 24/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Thông báo số 12902/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước - Công ty TNHH Kính An toàn Phát Đạt - Hợp quy 01/PD/2021 ngày 20/12/2021 (28/12/2021)
Thông báo số 12903/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông - Hợp quy 05pđ/2021 ngày 06/12/2021 (BN 2103402/VLXD) (28/12/2021)
Thông báo số 12904/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH tmdv Gạch Trang trí Ánh Dương Phát - Hợp quy 011221-SHENZHEN/CB-ADP ngày 03/12/2021 (BN 2103398/VLXD) (28/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng (các Thông báo số 12952, 12953, 12954, 12955, 12953, 12957, 12958, 12959, 12960, 12961, 12962, 12963/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng) (28/12/2021)
Thông báo số 12855/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công bố hợp quy số 08.12.21/CBHQ/SGHT ngày 10/12/2021 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK SÀI GÒN HƯNG THỊNH (28/12/2021)
Thông báo số 12982/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0408/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103320/VLXD) (28/12/2021)
Thông báo số 12729/TB-SXD-VLXD ngày 17/12/2021 của Sở Xây dựng về việc đính chính nội dung các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khầu của Công Ty CP Phát triển Phú Hưng Thái (28/12/2021)
Thông báo số 12730/TB-SXD-VLXD ngày 17/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc - Hợp quy 02122021/CBHQ/CTCPHH ngày 02/12/2021 (28/12/2021)
Thông báo số 12872/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao nhập khẩu - Công bố hợp quy số S10222021 ngày 14/12/2021 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) (28/12/2021)
Thông báo số 12871/TB-SXD-VLXD ngày 22/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01-CBHQ/GREENDRAGON/2021 ngày 01/12/2021 của Công ty CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH (28/12/2021)