Vật liệu xây dựng

Thông báo số 11303/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật liệu Xây dựng Phú Hưng (23/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Các Thông báo số 11292, 11293, 11294, 11295, 11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng) (23/08/2022)
Thông báo số 11232/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (23/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (Các Thông báo số 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291/TB-SXD-VLXD ngày 22/08/2022 của Sở Xây dựng) (23/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH POLYBUILDING Việt Nam (Các Thông báo số 11206, 11207, 11208, 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215/TB-SXD-VLXD ngày 19/08/2022 của Sở Xây dựng) (22/08/2022)
Thông báo số 11191/TB-SXD-VLXD ngày 19/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật liệu Xây dựng Phú Hưng (22/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 11190, 11191, 11192, 11193, 11194, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11200, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205/TB-SXD-VLXD ngày 19/08/2022 của Sở Xây dựng) (22/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142/TB-SXD-VLXD ngày 18/08/2022 của Sở Xây dựng) (19/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV NMK (Các Thông báo số 11068, 11069, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084, 11085, 11086, 11087, 11088, 11089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV NMK (Các Thông báo số 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027, 11028, 11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11046, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057, 11058, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 10986, 10987, 10988, 10989, 10990, 10991, 10992, 10993, 10994, 10995, 10996, 10997/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 10984, 10985/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo số 10983/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (18/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 10957, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 10973/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng) (18/08/2022)
Thông báo số 10956/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật liệu xây dựng Phú Hưng (18/08/2022)
Thông báo số 10955/TB-SXD-VLXD ngày 17/08/2022 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo số 10619/TB-SXD-VLXD ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (18/08/2022)
Thông báo số 10869/TB-SXD-VLXD ngày 16/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (17/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 10751, 10752, 10753, 10754, 10755, 10756, 10757, 10758, 10759, 10760/TB-SXD-VLXD ngày 15/08/2022 của Sở Xây dựng) (16/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH FM Trading (Các Thông báo số 10761, 10762, 10763, 10764, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769, 10770/TB-SXD-VLXD ngày 15/08/2022 của Sở Xây dựng) (16/08/2022)
Thông báo thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 10749, 10750/TB-SXD-VLXD ngày 15/08/2022 của Sở Xây dựng) (16/08/2022)