Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 10749, 10750/TB-SXD-VLXD ngày 15/08/2022 của Sở Xây dựng) (16/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (Các Thông báo số 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/TB-SXD-VLXD ngày 15/08/2022 của Sở Xây dựng) (16/08/2022)
Thông báo số 10617/TB-SXD-VLXD ngày 11/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (12/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (Các Thông báo số 10619, 10620/TB-SXD-VLXD ngày 11/08/2022 của Sở Xây dựng) (12/08/2022)
Thông báo số 10618/TB-SXD-VLXD ngày 11/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (12/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (Các Thông báo số 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10671, 10672/TB-SXD-VLXD ngày 11/08/2022 của Sở Xây dựng) (12/08/2022)
Thông báo số 10616/TB-SXD-VLXD ngày 11/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (12/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 10621, 10622, 10623, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 10645, 10646/TB-SXD-VLXD ngày 11/08/2022 của Sở Xây dựng) (12/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 10621, 10622, 10623, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 10645, 10646/TB-SXD-VLXD ngày 11/08/2022 của Sở Xây dựng) (12/08/2022)
Thông báo số 10529/TB-SXD-VLXD ngày 10/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Phú Quý (11/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quý Nhân Tâm (Các Thông báo số 10544, 10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572,10573/TB-SXD-VLXD ngày 10/08/2022 của Sở Xây dựng) (11/08/2022)
Thông báo số 10346/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Polybuilding Vietnam (Các Thông báo số 10352,10353/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo số 10430/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Khang Thành Luân (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (Các Thông báo số 10347, 10348, 10349/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TM DV XNK Quý Nhân Tâm (Các Thông báo số 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10362, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Hoàn Vũ (Các Thông báo số 10350, 10351/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10427, 10428/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng) (09/08/2022)