Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo số 1053/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty CP ĐTPT Khang Nam Long (08/02/2022)
Thông báo số 1052/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Gi Han (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 1050, 1051/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (các Thông báo số 1048, 1049/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK Tường Vy (các Thông báo số 1038, 1039, 1040/TB-SXD-VLXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo số 1017/TB-SXD-VLXD ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty TNHH TMDV Vận tải Hòa Bình (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (các Thông báo số 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016/TB-SXD-VLXD ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo số 1010/TB-SXD-VLXD ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang (08/02/2022)
Thông báo số 1009/TB-SXD-VLXD ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch bê tông sản xuất trong nước của Công ty CP Vật liệu xanh Đại Dũng (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy (các Thông báo số 1005, 1006, 1007, 1008/TB-SXD-VLXD ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 1331, 1332, 1333, 1334, 1335/TB-SXD-VLXD ngày 07/02/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường (các Thông báo số 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng) (08/02/2022)
Thông báo số 1203/TB-SXD-VLXD ngày 27/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm sản xuất trong nước của Công ty TNHH XNK Quốc tế ALHACO (08/02/2022)
Văn bản số 1280/SXD-VLXD ngày 28/01/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cốt liệu lớn dùng cho bê tông và vữa do Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Cát Đá Chuẩn sản xuất (07/02/2022)
Văn bản số 1279/SXD-VLXD ngày 28/01/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng ROBMIX (07/02/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RITA Võ (các Thông báo số 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RITA Võ (các Thông báo số 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 202, 203, 216/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)