Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 10496, 10497, 10498, 10499, 10500, 10501/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RI TA Võ (các Thông báo số 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400, 10401, 10402/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng) (01/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (các Thông báo số 10338, 10339, 10340, 10341, 10342, 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10362, 10361, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng) (01/11/2021)
Thông báo số 10323/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 30/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021 (01/11/2021)
Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung) (18/10/2021)
Công văn số 9462/SXD-VLXD ngày 13/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030 (15/10/2021)
Triển khai Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 (14/10/2021)
Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (14/10/2021)
Công văn số 9328/SXD-VLXD ngày 07/10/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (07/10/2021)
Thông báo số 9029/TB-SXD-VLXD ngày 23/9/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu (của Công ty CP I.S, 493 đường Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10. TP.HCM) (04/10/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2021 (Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021) và Tháng 8/2021 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021) (24/09/2021)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (07/09/2021)
Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng (22/08/2021)
Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng (18/08/2021)
Công văn số 8420/SXD-VLXD ngày 13/8/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (16/08/2021)
Góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (13/08/2021)
Công văn số 8412/SXD-VLXD ngày 12/8/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương do Công ty TNHH Chống thấm Thuận Lộc sản xuất (13/08/2021)
Công văn số 8411/SXD-VLXD ngày 12/8/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta (13/08/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 5/2021 (Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021) và Tháng 6/2021 (Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021) (13/08/2021)
Công văn 8209/SXD-VLXD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (03/08/2021)