Vật liệu xây dựng

Công văn số 8138/SXD-VLXD ngày 28/7/2021 của Sở Xây dựng về việc phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu vật liệu xây dựng trong giai đoạn giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (29/07/2021)
Thông báo số 7843/TB-SXD-VP ngày 15/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu; hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (15/07/2021)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021 (14/07/2021)
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 của UBND TP.HCM ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.HCM (10/07/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 4/2021 (Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021) (06/07/2021)
Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng công nhận và ban hành Quyết định chỉ định việc chứng nhận, thử nghiệm phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD (01/07/2021)
Công văn số 6910/SXD-VLXD ngày 23/6/2021 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021 (24/06/2021)
Công văn số 5134/SXD-VLXD ngày 14/5/2021 của Sở Xây dựng về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 nhập khẩu (14/05/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 3/2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021) (05/05/2021)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2021 (Thông báo số 4433/TB-SXD-VLXD ngày 27/4/2021 của Sở Xây dựng) (28/04/2021)
Công văn số 4057/SXD-VLXD ngày 15/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ (15/04/2021)
Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (08/04/2021)
Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/04/2021)
Công văn số 3033/SXD-VLXD ngày 22/3/2021 của Sở Xây dựng về việc thông tin các phòng thí nghiệm bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (22/03/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 02/2021 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021) (22/03/2021)
Triển khai, phổ biến thông tin các quy định, chính sách và chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (09/03/2021)
Công văn số 2347/SXD-VLXD ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (01/03/2021)
Công văn số 2273/SXD-VLXD ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và số đăng ký các lô hàng nhập khẩu đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát (25/02/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 01/2021 (Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 31/01/2021) (22/02/2021)
Công văn số 1401/SXD-VLXD ngày 27/01/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương gửi Công ty TNHH Vương Gia Phát, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (27/01/2021)