Vật liệu xây dựng

Công văn số 1400/SXD-VLXD ngày 27/01/2021 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta (27/01/2021)
Công văn số 373/SXD-VLXD ngày 11/01/2021 của Sở Xây dựng về việc có ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. (12/01/2021)
Thông báo số 15556/TB-SXD-VLXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020 (08/01/2021)
Công văn số 15561/SXD-VLXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 5931/BXD-KHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD (04/01/2021)
Áp dụng mã số mã vạch trong chuỗi cung ứng giúp giảm 50% đầu tư nguyên liệu (29/12/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 11/2020 (Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020) (15/12/2020)
Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam thông báo phát hành 6 tài liệu kỹ thuật về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (04/12/2020)
Công văn số 13801/SXD-VLXD ngày 01/12/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 - Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (03/12/2020)
Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020) (25/11/2020)
Công văn số 13485/SXD-VLXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng về việc đăng tải thông tin đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (23/11/2020)
Về việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (19/11/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 10/2020 (Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020) (10/11/2020)
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (29/10/2020)
Công văn số 12407/SXD-VLXD ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng về vướng mắc, bất cập trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD (29/10/2020)
Công văn số 12205/SXD-VLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa copolyme ngẫu nhiên polypropylen (PP-R) dùng để dẫn nước nóng và lạnh do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cấp (23/10/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 9/2020 (Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020) (16/10/2020)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III năm 2020 (08/10/2020)
Công văn số 11320/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương (02/10/2020)
Công văn số 11319/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, gạch đặc đất sét nung do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cấp (02/10/2020)
Hướng dẫn mẫu biểu tham gia công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (15/09/2020)