Vật liệu xây dựng

Công văn số 10626/SXD-VLXD ngày 23/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp (27/08/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 7/2019 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019) (15/08/2019)
Công văn số 10090/SXD-VLXD ngày 13/8/2019 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình gửi Công ty TNHH Cơ khí - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Khải Đức Thành (13/08/2019)
Công văn số 10089/SXD-VLXD ngày 13/8/2019 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng 2 cấp gửi Công ty TNHH Sơn & Chống thấm MAXIMAX (13/08/2019)
Hướng dẫn tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng (Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 05/3/2015 của Sở Xây dựng) (06/08/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 6/2019 (Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019) (01/08/2019)
Công văn số 9212/SXD-VP ngày 29/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC (30/07/2019)
Công văn số 9066/SXD-VLXD ngày 25/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông bọt khí không chưng áp (26/07/2019)
Công văn số 8871/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Xây dựng (22/07/2019)
Công văn số 8877/SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp gửi Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam (22/07/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2019 (Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng) (18/07/2019)
Công văn số 8203/SXD-VLXD ngày 05/7/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông (07/07/2019)
Hướng dẫn tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng (Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 05/3/2015 của Sở Xây dựng) (07/07/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 5/2019 (từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019) (25/06/2019)
Công văn số 7055/SXD-VLXD ngày 13/6/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi các Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp do Trung tâm Ứng dụng Tiêu chuẩn chất lượng cấp gửi Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Đồng Lâm (12/06/2019)
Công văn số 6064/SXD-VLXD ngày 21/5/2019 của Sở Xây dựng về việc triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng (04/06/2019)
Công văn số 6595/SXD-VLXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC (02/06/2019)
Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025 (16/05/2019)
Công văn số 5667/SXD-KTXD ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động (14/05/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 4/2019 (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 29/4/2019) (09/05/2019)