Vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV năm 2018 (06/01/2019)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy năm 2017 (31/12/2018)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 11/2018 (Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 01/11/2018) (16/12/2018)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 10/2018 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018) (15/12/2018)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 9/2018 (Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018) (14/12/2018)
Công văn số 15341/SXD-VLXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn alkyd, vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme, và bột bả tường gốc xi măng poóc lăng (13/12/2018)
Công văn số 15342/SXD-VLXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm cửa gỗ, cửa đi bằng khung nhựa cứng uPVC, bằng kim loại và bằng gỗ (13/12/2018)
Triển khai, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung (29/11/2018)
Công văn số 14490/SXD-VLXD ngày 22/11/2018 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng (27/11/2018)
Công văn số 14491/SXD-VLXD ngày 22/11/2018 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát ép bán khô do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy (27/11/2018)
Công văn số 14499/SXD-VLXD ngày 22/11/2018 của Sở Xây dựng về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Cơ sở gạch Thành Hưng sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường (27/11/2018)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III năm 2018 (27/11/2018)
Công văn số 14066/SXD-VLXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng kim loại (13/11/2018)
Công văn số 14065/SXD-VLXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp và kính phẳng tôi nhiệt (13/11/2018)
Công văn số 12544/SXD-VLXD ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 17/7/2018 của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng (18/10/2018)
Công văn số 12544/SXD-VLXD ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 17/7/2018 của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng (17/10/2018)
Công văn số 12122/SXD-VLXD ngày 08/10/2018 của Sở Xây dựng v/v cung cấp thông tin tình hình sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây không nung (10/10/2018)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 8/2018 (Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2018) (03/10/2018)
Công văn số 11220/SXD-VLXD ngày 18/9/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy (21/09/2018)
Công văn số 11146/SXD-VLXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch gốm ốp lát ép bán khô gửi Công ty Cổ phần Tô Thành Phát (14/09/2018)