Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 16080, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088, 16089, 16090, 16091, 16092, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16099, 16100/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng) (24/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 16074, 16075, 16076, 16077, 16078, 16079/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng) (24/11/2022)
Thông báo số 16072/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (24/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vinh An (Các Thông báo số 16071, 16073/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng) (24/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15948, 15949, 15950, 15951, 15952/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15921, 15922, 15923, 15924, 15925, 15926, 15927, 15928, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15917, 15918, 15919, 15920/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15910, 15911, 15912, 15913, 15914, 15915, 15916/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15905, 15906, 15907, 15908, 15909/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 15702, 15703, 15704, 15705, 15706, 15707, 15708, 15709, 15710/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (Các Thông báo số 15697, 15698, 15699, 15700, 15701/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam (Các Thông báo số 15695,15696/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo số 15694/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng về việc đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH EURO CERAMICS (14/11/2022)
Thông báo số 15693/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Như (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 15614, 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15620, 15621, 15622, 15623, 15624, 15625, 15626, 15627, 15628/TB-SXD-VLXD ngày 14/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 15482, 15483, 15484, 15485, 15486/TB-SXD-VLXD ngày 08/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Huy Phát Alder (Các Thông báo số 15422, 15423, 15424, 15425, 15426, 15427, 15428, 15429, 15430, 15431, 15432, 15433, 15434, 15435, 15436, 15437, 15438, 15439, 15440, 15441, 15442, 15443, 15444, 15445, 15446/TB-SXD-VLXD ngày 07/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 15418, 15419, 15420,15421/TB-SXD-VLXD ngày 07/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 15313, 15314, 15315, 15316, 15317, 15318, 15319, 15320, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15327, 15328, 15329, 15330, 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340, 15341, 15342, 15343/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)