Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 16292, 16293, 16294, 16295, 16296, 16297, 16298, 16299, 16300, 16301, 16302, 16303, 16304, 16305, 16306/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng) (28/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 16273, 16274, 16275, 16276, 16277, 16278, 16279, 16280, 16281, 16282, 16283, 16284, 16285, 16286, 16287, 16288, 16289, 16290, 16291/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng) (28/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 16249, 16250, 16251, 16252, 16253, 16254, 16255, 16256, 16257, 16258, 16259, 16260, 16261, 16262, 16263, 16264, 16265, 16266, 16267, 16268, 16269, 16270/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng) (28/11/2022)
Thông báo số 16248/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Sơn Fomic (28/11/2022)
Thông báo số 16247/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (28/11/2022)
Thông báo số 16101/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại NIPPON (24/11/2022)
Thông báo số 16102/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Casa Bella (24/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 16080, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088, 16089, 16090, 16091, 16092, 16093, 16094, 16095, 16096, 16097, 16098, 16099, 16100/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng) (24/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 16074, 16075, 16076, 16077, 16078, 16079/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng) (24/11/2022)
Thông báo số 16072/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (24/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vinh An (Các Thông báo số 16071, 16073/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng) (24/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15948, 15949, 15950, 15951, 15952/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15921, 15922, 15923, 15924, 15925, 15926, 15927, 15928, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15917, 15918, 15919, 15920/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15910, 15911, 15912, 15913, 15914, 15915, 15916/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 15905, 15906, 15907, 15908, 15909/TB-SXD-VLXD ngày 15/11/2022 của Sở Xây dựng) (18/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716, 15717, 15718, 15719, 15720, 15721/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 15702, 15703, 15704, 15705, 15706, 15707, 15708, 15709, 15710/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (Các Thông báo số 15697, 15698, 15699, 15700, 15701/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam (Các Thông báo số 15695,15696/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)