Kết quả đánh giá hài lòng

title Đánh giá hài lòng

Kết quả đánh giá hài lòng năm 2021
Thứ tư, 12/10/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kết quả đánh giá hài lòng bằng phiếu khảo sát như sau:

Năm 2021 (Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021):

- Tổng số phiếu khảo sát phát ra: 13802

- Phiếu khảo sát có ý kiến: 13411 (97,17%)

- Phiếu khảo sát có ý kiến hài lòng: 13088

- Tỷ lệ hài lòng: 97,59%

- Tỷ lệ bình thường: 323 (2,41%)

- Tỷ lệ không hài lòng: 0%

- Hồ sơ nhận: 21045

- Hồ sơ trả: 15335

 

Số liệu và tỷ lệ % đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên Hệ thống KIOSK tại bộ phận tiếp nhận kết quả và trả kết quả (Bộ phận một cửa):

- Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021: 112 lượt đánh giá, tỷ lệ hài lòng: 100%.

QT

Số lượng lượt xem: 15