title Đảng Bộ Sở

Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Thứ ba, 06/04/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tổng kết hoạt động năm 2020, biểu dương thành tích các tổ chức đảng, tập thể cấp ủy, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, chiều 01/4/2021, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, đồng chí Lê Trần Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Huỳnh Thanh Khiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Đặng Phú Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở - Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở và đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

 

 

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Đảng bộ Sở Xây dựng, đồng chí Đặng Phú Thành nêu 10 kết quả nội bật như sau:

1. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở và Đại hội 15 chi bộ, 01 đảng bộ bộ phận trực thuộc.

2. Nhận 19.512 hồ sơ hành chính, ban hành 13.769 văn bản, tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 97,12%.

3. Tham mưu UBND Thành phố 05 đề án, chương trình trọng điểm về phát triển Thành phố:

- Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025.

- Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030.

- Chương trình phát triển hệ thống cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2050; Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030.

- Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030.

- Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030.

 


 

Đồng chí Đặng Phú Thành báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Đảng bộ Sở Xây dựng

 

4. Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TU và Kế hoạch số 3333/KH-UBND. Tổng số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng giảm 6,4 vụ/ngày – 75,3% so với năm 2019.

5. Khánh thành Trường Trung cấp Xây dựng Cơ sở 2 tại huyện Bình Chánh. Thành lập Trường Cao đẳng Kiến trúc Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Triển khai gắn mã “QR code” trên giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp. Ra mắt ứng dụng Sở Xây dựng trực tuyến App mobile SXD247, ứng dụng công chức tuyến App mobile SXD711.

7. Ban hành Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; Sổ tay “Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; Sổ tay “Hướng dẫn trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

8. Công tác kiểm tra - giám sát:

- Ban hành mẫu phiếu Báo cáo kết quả giám sát nội dung sinh hoạt chi bộ.

- Tiếp 03 Đoàn kiểm tra, giám sát của cấp trên.

- Tổ chức 04 đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề và định kỳ.

9. Công tác cán bộ: Thực hiện và phối hợp thực hiện khách quan, minh bạch, kịp thời

- Công nhận chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở Xây dựng quản lý với 52 trường hợp.

- Công nhận kết quả trúng tuyển công chức với 47 trường hợp.

10. Công tác đoàn thể: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động, phong trào năm 2020 giữa Công đoàn Sở, Hội Cựu chiến binh Sở và Đoàn Sở; chú trọng công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và phát động đoàn viên, hội viên, công đoàn viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020: Đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 22/01/2020:

1. Đảng bộ Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. 100% tổ chức đảng trực thuộc đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 14/16 – 87% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. 98,02%/95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

6. Kết nạp 19/12 đảng viên mới.

7. Chỉ số hài lòng đạt 97%/95%.

8. 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng Quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

9. 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn.

10. 03/03 tổ chức chính trị - xã hội: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đoàn TNCS HCM Sở đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Lý Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Sở

báo cáo tham luận “Vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy,

kéo giảm tình trạng của vi phạm sai phép, không phép trên địa bàn Thành phố”.

 

Đồng chí Vũ Thị Khuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế xây dựng

báo cáo tham luận “Về công tác phát triển đảng viên chi bộ Phòng Kinh tế xây dựng”.

 

Đồng chí Vũ Văn Điệp,  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở,

Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM

báo cáo tham luận “Kinh nghiệm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

và công tác đảng năm 2020”.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Trần Kiên, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tiếp thu chỉ đạo của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng và triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2021, như sau:

1. Thực hiện tốt Chương trình hành động số 27-Ctr/ĐU về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp:

- Lãnh đạo xây dựng chương trình công tác năm 2021 gắn với các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, cụ thể: Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030; Chương trình phát triển cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030; Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030; Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2025 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030; Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030.

- Tiếp tục lãnh đạo công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố : Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;  Chương trình phát triển đô thị Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án phân loại Thành phố Thủ Đức; Phương án xử lý tổng thể đối với các dự án có dành quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn Thành phố; Đề án kiện toàn các Đội Thanh tra địa bàn Quận 2, 9, Thủ Đức thành Đội Thanh tra địa bàn Thành phố Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở…

Đồng chí Lê Trần Kiên, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 

tiếp thu chỉ đạo của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng

và triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2021.

 

2. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 3333/KH-UBND của UBND Thành phố về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa ban Thành phố. Phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% các vụ việc vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với năm 2020.

3. Tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức, kiện toàn cơ cấu tổ chức hành chính trực thuộc Sở Xây dựng theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020.

4. Công tác phát triển đảng:

- Rà soát, đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 về đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

5. Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của Sở phát huy vai trò xung kích trong công tác thi đua, công tác dân vận; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga và đồng chí Lê Trần Kiên trao quyết định khen thưởng và tặng hoa

cho các tổ chức đảng và tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Khiết trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Đặng Phú Thành trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Lê Trần Kiên trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Đồng chí Huỳnh Thanh Khiết trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Đặng Phú Thành trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga và đồng chí Huỳnh Thanh Khiết trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

cho đồng chí Nguyễn Tiến Hưởng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư chi bộ,

Trưởng phòng Quản lý nhà và công sở.

 

Đồng chí Đặng Phú Thành và đồng chí Huỳnh Thanh Khiết trao tặng biểu trưng, vòng hoa và hiện kim

cho 03 công chức tiêu biểu năm 2020: đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang, đ/c Nguyễn Kiều Oanh, đ/c Đỗ Hằng Nga.

 

Tin: Chân Như

Ảnh: Trung Hiếu

QT

Số lượng lượt xem: 142
Tin đã đưa