CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đăng ký làm chủ đầu tư dự án
Thứ ba, 23/07/2019, 14:56 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đăng ký làm chủ đầu tư dự án
Người gửi: nguyễn đức chiến Email: ndchien304@gmail.com
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu , Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở Xây dựng! Quý Sở cho tôi hỏi trường hợp này có đăng ký làm chủ đầu tư dự án như thế nào? Công ty A có quyền sử dụng đất hợp pháp và có vốn pháp định đúng theo NĐ 71, TT 16 và QĐ 1112 nhưng KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN. Hỏi: nếu Công ty A ký hợp đồng liên doanh với công ty B (CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN) thì có được Đăng ký chỉ định chủ đầu tư dự án không? Trân trọng cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Nguyễn Đức Chiến. Tổ Chuyên viên theo Nghị định 71/CP Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Công ty A có quyền sử dụng đất hợp pháp mà không có đăng ký kinh doanh chức năng kinh doanh bất động sản nên không đủ điều kiện đăng ký làm chủ đầu tư dự án. Tại điểm c Điều 13 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: “c) Chỉ định chủ đầu tư đối với các trường hợp: - Một khu đất để phát triển nhà ở thương mại nhưng trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 14 của Nghị định này chỉ có một nhà đầu tư có đủ các điều kiện quy định tại Điều 12 của Nghị định này đăng ký làm chủ đầu tư;”
Số lượng lượt xem: 222