CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đăng ký thông tin doanh nghiệp xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 13:26 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đăng ký thông tin doanh nghiệp xây dựng
Người gửi: Nguyễn Ngọc Trân Email: ngoctran1235813@gmail.com
Địa chỉ: 19 Yersin P.Cầu ông Lãnh, Quận 1 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gởi quí Sở. Trong điều 8 của Nghị định 15/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng có đề cập đến việc đăng ký thông tin doanh nghiệp xây dựng trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xây dựng. Khi tìm hiểu về thủ tục này trên trang web của quí Sở, công ty chúng tôi chỉ thấy hướng dẫn cho các doanh nghiệp tư vấn mà chưa có hướng dẫn cho các doanh nghiệp chuyên về thi công xây lắp. Vậy xin cho hỏi: Công ty chúng tôi muốn đang thông tin trên trang điện tử của cơ quan quản lý thì đăng ở đâu, thủ tục như thế nào và nếu không đăng thông tin theo điều 8 nghị định 15/2013 thì có ảnh hưởng gì trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp xây lắp. Trân trọng. Nguyễn Ngọc Trân - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Ngọc Trân, Qua câu hỏi của bạn Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Về Đăng ký thông tin doanh nghiệp xây dựng mời bạn tham khảo tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ban hành ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. Tại Điều 1 quy định về các lĩnh vực đăng ký thông tin: "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: a) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; b) Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; c) Thiết kế quy hoạch xây dựng; d) Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; đ) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; e) Giám sát chất lượng công trình xây dựng; g) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; h) Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình. 2. Đối tượng áp dụng a) Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam; b) Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; c) Chủ đầu tư, nhà đầu tư tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng." Về thủ tục để đăng ký thông tin quy định tại Điều 4, Thông tư số 11/2014/TT-BXD nêu trên: “Điều 4. Cung cấp thông tin năng lực hoạt động xây dựng 1. Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng gửi bản đăng ký, tệp tin đăng ký công bố thông tin và hồ sơ năng lực đăng ký công bố theo mẫu đến cơ quan đầu mối quy định tại Điều 5 Thông tư này để được xem xét, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối. Các tệp tin gửi đến cơ quan đầu mối phải được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar). 2. Bản đăng ký công bố thông tin khai theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này, gồm: a) Phụ lục số 01 đối với tổ chức công bố thông tin; b) Phụ lục số 02 đối với cá nhân công bố thông tin. 3. Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm: a) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài; b) Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức. 4. Đối với tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác có liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.” Bạn gửi thông tin năng lực hoạt động về cơ quan Sở Xây dựng (Phòng Pháp chế) theo hình thức gửi trực tiếp bằng đĩa CD. Lưu ý file "Bản đăng ký công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng" đính kèm theo nên giới hạn dung lượng bằng hoặc nhỏ hơn 1MB. Trân trọng.
Số lượng lượt xem: 164