CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đánh giá năng lực nhà thầu?
Thứ tư, 24/07/2019, 02:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đánh giá năng lực nhà thầu?
Người gửi: Lê Văn Thuận Email: thuan1990@yahoo.com
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Để đánh giá năng lực nhà thầu thì dựa vào những tiêu chí nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Lê Văn Thuận, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Các tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực của nhà thầu thi công như: năng lực kinh nghiệm biểu hiện qua hai yếu tố: năng lực bộ máy, con người và năng lực kinh nghiệm đã từng thi công các công trình; năng lực công nghệ, máy móc thiết bị; Năng lực tài chính thông qua báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền kề,... Điều này được quy định rất rõ từ điều 36 đến điều 56 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10-2-2009 của Chính phủ và Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 6-7-2009 của Bộ Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 185