CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đánh số nhà
Thứ tư, 24/07/2019, 06:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đánh số nhà
Người gửi: Lư Thanh Tú Email: tulmpchg@yahoo.com.vn
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tại sao chúng ta không chọn giải pháp đánh số nhà theo bước nhảy giữa khoảng cách 2 nhà? Vì khi có tăng thêm nhà do tách từ nhà cũ ra ta vẫn đánh được số nhà một cách bình thường!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Lưu Thanh Tú, Chúng tôi chưa nắm rõ nội dung câu hỏi của ông, đề nghị ông vui lòng nói rõ thêm nội dung câu hỏi, cụ thể như nói rõ thêm các cụm từ "bước nhảy", "đánh được số nhà một cách bình thường"? Cám ơn ông!
Số lượng lượt xem: 137