title Hạ tầng kỹ thuật

Đề án đẩy mạnh cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến mục tiêu cung cấp nước sạch uống nước được tại vòi trong giai đoạn 2020 - 2025 (Dự thảo lần 1)
Thứ ba, 17/12/2019, 09:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đề án đẩy mạnh cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến mục tiêu cung cấp nước sạch uống nước được tại vòi trong giai đoạn 2020 - 2025 (Dự thảo lần 1)

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 1045
Tin mới hơn
Tin đã đưa