title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo chuẩn bị tổ chức họp giao ban định kỳ năm 2018 về công tác quản lý về đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố
Thứ năm, 22/11/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng chuẩn bị tổ chức họp giao ban năm 2018 về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng kết hợp công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế.

Để chuẩn bị cho họp giao ban (dự kiến cuối tháng 12/2018), Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung sau (mẫu đính kèm):

1.  Số lượng công trình được thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện điều chỉnh dự án, nội dung điều chỉnh, nguyên nhân điều chỉnh; thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu trong năm 2018.

2.  Kết quả thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3.  Việc phân công, xây dựng quy trình nội bộ để thực hiện các công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.

4.  Kết quả thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

5.  Về sự cố và giải quyết sự cố trong thi công xây dựng và trong khai thác, sử dụng công trình xây dựng (theo quy định tại điểm e, g Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

6.  Tình hình, kết quả thực hiện nội dung Công văn số 3195/UBND-ĐT ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

7.  Báo cáo về nội dung tăng cường kiểm tra việc tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD và QCVN 09:2017/BXD trong cấp phép xây dựng, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình (thực hiện theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh sách các nội dung thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 và năm 2018).

8.  Báo cáo về tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  

9.  Các khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị khi thực hiện các công tác trên.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 07/12/2018 (hỗ trợ gửi file báo cáo đến địa chỉ email tvvu.sxd@tphcm.gov.vn) để kịp tổng hợp, chuẩn bị tổ chức giao ban.

Việc thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung, đúng thời hạn là cơ sở để đánh giá thi đua quận huyện năm 2018./.

(Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng – Sở Xây dựng. Điện thoại: (028).39326668 – 758).

Đính kèm:

Công văn số 14477/SXD-QLCLXD ngày 21/11/2018 của Sở Xây dựng về việc báo cáo chuẩn bị tổ chức họp giao ban định kỳ năm 2018 về công tác quản lý về đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 5339
Tin mới hơn
Tin đã đưa