title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đề nghị góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình
Thứ bảy, 16/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đề nghị các tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình và gửi góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 25 tháng 8 năm 2015

Đề nghị các tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình và gửi góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 25 tháng 8 năm 2015, đồng thời gửi file góp ý qua địa chỉ email qlcl.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi trong công tác tổng hợp.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 3143
Tin mới hơn
Tin đã đưa