ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH PHỐI HỢP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÁT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
Thứ ba, 21/08/2018, 09:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/03/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2018
Trích yếu: Dự thảo Kế hoạch Phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 1006
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.