CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

®èi víi ng­êi häc b»ng trung cÊp rèi, ®· ®­îc vÊp chøng chØ gi¸m s¸t råi na
Thứ tư, 24/07/2019, 02:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: ®èi víi ng­êi häc b»ng trung cÊp rèi, ®· ®­îc vÊp chøng chØ gi¸m s¸t råi na
Người gửi: ph¹m v¨n ®ång Email: phamvandongxdhy87@gmail.com
Địa chỉ: thµnh phè h­ng yªn - tØnh høng yªn Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: tôi năm nay 30 tuổi, đã học xong hệ trung cấp xây dựng và đi làm thi công công trình từ năm 2008 đến năm 2011, rồi chuyển sang làm tư vấn giám sát đến nay. tôi chưa có chứng chỉ giám sát xây dựng và đang học hệ liên thông đại học xây dựng đến 2017 là kết thúc. vậy tôi muốn hỏi là sau khi có bằng đại học tôi có thể làm đơn xin cấp chứng chỉ giám sát xây dựng được không, nếu không tôi có thể làm chứng chỉ giám sát theo bằng cấp hiện tại của tôi rồi sau khi học xong sẽ xin cấp bổ xung chứng chỉ giám sát theo bằng đại học được không.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Pham Van Dong, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Bạn đã học xong Trung cấp xây dựng, nhưng nêu chưa rõ chuyên ngành bạn học, thời gian tham gia thi công xây dựng từ năm 2008 đến 2011 thuộc lĩnh vực nào, có phù hợp với ngành học của bạn hay không?... Chứng chỉ bạn cần cấp là giám sát lĩnh vực gì? Vì thế, bạn có thể tham khảo thêm thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc trực tiếp liên hệ Phòng tiếp công dân để được hướng dẫn.
Số lượng lượt xem: 253