CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

điều chỉnh giá vật liệu bê tông thương phẩm
Thứ ba, 23/07/2019, 15:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: điều chỉnh giá vật liệu bê tông thương phẩm
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Nhi Email: banlinhnunhi_2@yahoo.com
Địa chỉ: Lô B6, đường số 1, KDC SACA bắc Rạch Chiếc, P.Phước Long A, Q9, Tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Em có một câu hỏi, xin được tư vấn: Em đang làm dự toán điều chỉnh giá vật liệu của một công trình. Trong dự thầu, nhà thầu bỏ thầu bê tông theo cấp phối, trộn tại công trường. Nhưng thực tế thi công, do không có mặt bằng để bố trí trạm trộn nên nhà thầu mua bê tông thương phẩm của đơn vị cung cấp. Vậy, khi điều chỉnh giá thì điều chỉnh giá bê tông theo phương pháp nào ? Ngoài ra, cấp phối vữa bê tông trong đơn giá dự thầu và cấp phối thiết kế thực tế thi công (đã được TVGS duyệt) khác nhau, khi điều chỉnh thì căn cứ như thế nào Rất mong nhận được câu trả lời. Xin chân thành cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Thị Phương Nhi, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Việc lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục số 2, Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay, việc điều chỉnh giá hợp đồng phải thực hiện theo từng loại hình thức hợp đồng quy định Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Đồng thời, bạn phải căn cứ theo cách thức điều chỉnh và phương pháp thực hiện điều chỉnh giá tại hợp đồng đã ký kết để thực hiện việc điều chỉnh giá.
Số lượng lượt xem: 302