CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

điều chỉnh nhân công hợp đồng trọn gói theo văn bản 10505/SXD-QLKTXD
Thứ ba, 23/07/2019, 08:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: điều chỉnh nhân công hợp đồng trọn gói theo văn bản 10505/SXD-QLKTXD
Người gửi: Phạm Ngọc Thanh Email: thanhgtdttb@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 38 đường T4A - Tây Thạnh - Tân Phú Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Công ty tôi ký hợp đồng thi công xây lắp ngày 8/10/2010 với hình thức hợp đồng trọn gói. Thời gian thi công đến hết năm 2011. Nguồn vốn ngân sách. Trong hợp đồng có ghi rõ sẽ điều chỉnh giá khi có sự thay đổi chính sách của Nhà nước. Hiện nay, chúng tôi đang lập quyết toán công trình và điều chỉnh nhân công máy thi công theo hướng dẫn 10505/SXD-QLKTXD nhưng Chủ đầu tư không chấp nhận với lý do theo nghị định 48/2010/NĐ-CP thì hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh nhân công máy thi công Kính xin quý Sở xem xét giải đáp công trình trên có được điều chỉnh không? Xin cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Phạm Ngọc Thanh, Qua nội dung câu hỏi của Bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: - Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 15 (Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng) của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định này”. - Căn cứ khoản 2, Điều 34 (Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng) của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: “Đối với hợp đồng trọn gói, thì chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện). - Căn cứ Khoản 1, Điều 3, Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng tại về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dựng “Đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết”. - Hợp đồng thi công cơ quan bạn ký ngày 8/10/2010, vào thời điểm Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (có hiệu lực thi hành) và thuộc loại Hợp đồng trọn gói, nên chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định nêu trên của và hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng. Việc điều chỉnh giá hợp đồng do điều chỉnh giá trị nhân công, máy thi công theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại văn bản số 1050/SXD-QLKTXD như Bạn hỏi, không phải bổ sung khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết nên không có cơ sở pháp lý. Về nội dung hợp đồng thi công ký kết giữa 02 bên có quy định “sẽ điều chỉnh giá khi có sự thay đổi chính sách của Nhà nước” là không phù hợp quy định nêu trên của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 215