CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều chỉnh nhân công máy theo 9427
Thứ hai, 22/07/2019, 14:47 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều chỉnh nhân công máy theo 9427
Người gửi: Nguyễn Huy Hoà Email: nguyenhoa1139@gmail.com
Địa chỉ: 2 Nguyễn Hoàng, p An Phú , quận 2, Tp. HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 30/11/1899
Nội dung: Kính gửi: Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang thực hiện dự án xây dựng ở Huyện Bình Chánh và Hóc Môn có một số vướng mắc về việc áp dụng các hệ số điều chỉnh dự toán, kính nhờ Sở Xây Dựng cho hướng dẫn thực hiện. Theo văn bản số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh có đoạn viết như sau: “Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại mục 3 – văn bản số: 4677/UBND-ĐTMT ngày 20/09/2011: “Giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới theo vùng (vùng I cho địa bàn các quận và vùng II cho địa bàn các huyện) theo đúng quy định để áp dụng chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ cho năm 2011 mà còn áp dụng cho mỗi lần điều chỉnh mức lương tối thiểu về sau và có trách nhiệm xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết.” Nếu như vậy thì Huyện Bình Chánh và Hóc Môn thuộc vùng II; Nhưng theo Nghị định : 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Trong phụ lục 3: Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/10/2011 thì huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc vùng I. Dự toán chúng tôi đang áp dụng theo vùng I các hệ số điều chỉnh theo công văn Số: 9427/SXD-QLKTXD và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu mới. Hệ số điều chỉnh nhân công: 5,714 ; Hệ số điều chỉnh máy thi công: 1,820. Hiện hồ sơ thiết kế chúng tôi đang gửi thẩm định tại phòng Quản lý cấp thoát nước của Sở giao thông vận tải. Tại đây anh Vỹ (phòng Cấp thoát nước) căn cứ vào văn bản 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 (nội dung đã trích dẫn ở trên – vui lòng đọc kỹ những chỗ tô đậm) yêu cầu chúng chỉnh sửa dự toán lấy hệ số nhân công và máy theo vùng II. Vậy xin hỏi Sở Xây Dựng chúng tôi áp dụng hệ số điều chỉnh nhân công và máy theo vùng nào là đúng ? Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Huy Hòa, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 và số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ về mức lương tối thiểu mới; trên cơ sở 2 văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố: Văn bản số 4677/UBND-ĐTMT ngày 20/9/2011 (triển khai Nghị định số 108/2010/NĐ-CP) và văn bản số 7949/VP-ĐTMT ngày 03/11/2011 (triển khai Nghị định số 70/2011/NĐ-CP). Theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP, vùng I cho địa bàn các quận và vùng II cho địa bàn các huyện. Theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP vùng I cho các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và vùng II cho các huyện còn lại thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Số lượng lượt xem: 187