CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều chỉnh đơn giá khảo sát xây dựng theo văn bản 1730 của Bộ XD
Thứ ba, 23/07/2019, 13:43 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều chỉnh đơn giá khảo sát xây dựng theo văn bản 1730 của Bộ XD
Người gửi: Đặng Ngọc Tuấn Email: dngoctuan@gmail.com
Địa chỉ: 46/8 Trần Quý Khóach, Q.1 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Bộ Xây dựn đã ban hành văn bản 1730 hướng dẫn đềiu chỉnh dự tóan xây dựng theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011. Nhưng đến nay TPHCM chưa ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn TPHCM. Vậy đề nghị quý Sở cho biết khi nào sẽ có văn bản đó? vì hiện nay tất cả các HĐ khảo sát xây dựng đang bị vướng chỗ này nên không ký được.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Đặng Ngọc Tuấn. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Ngày 5/12/2011 Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 9427/SXD-QLKTXD về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP . Ông có thể tham khảo tại trang chủ website này - Mục Văn bản pháp quy - Sở Xây dựng./.
Số lượng lượt xem: 275